Thông tin liên hệ
okChat365Agent@gmail.com
- Hộp Chat trực tuyến dành cho mọi doanh nghiệp có website -
Back To Top

2.3. Thống kê hành vi khách hàng

     Việc theo dõi báo cáo về Hành vi khách hàng khi họ vào website sẽ giúp Bạn đưa ra các chiến lược marketing cho tối ưu để tránh phải bỏ ra những khoản Chi phí không đáng có.

     Để Theo dõi thống kê hành vi khách hàng khi họ vào website bạn thực hiện như sau: Kích chuột menu Thống kê hành vi KH, khi đó một cửa sổ hiện ra, bạn kích chuột vào nút nhấn tương ứng để theo dõi thống kê chi tiết hành vi khách hàng tương ứng với chức năng của nút nhấn đó.

Thống kê hành vi khách hàng