Thông tin liên hệ
okChat365Agent@gmail.com
- Hộp Chat trực tuyến dành cho mọi doanh nghiệp có website -
Back To Top

2.4. Báo cáo kết quả chăm sóc khách hàng của nhân viên

Bài viết này hướng dẫn cách:

+ Xem báo cáo về chất lượng chăm sóc khách hàng do khách hàng đánh giá;

+ Tần xuất chăm sóc khách hàng của nhân viên;

2.4.1. Xem báo cáo về Chất lượng chăm sóc khách hàng (do khách hàng đánh giá)

     Khi Chat với Khách hàng, tại cửa sổ Chat của khách hàng trên website của bạn, Khách hàng kích vào biểu tượng Chiếc Búa để đánh giá chất lượng chăm sóc khách hàng đối với nhân viên mà họ Chat cùng. Kết quả đánh giá này được báo cáo trong giao diện quản trị của okChat365.com. Để xem kết quả này, bạn thực hiện như sau:

+ Bước 1: Đăng nhập vào giao diện quản trị của okChat365.com;

+ Bước 2: Kích chuột vào menu Thống kê nội bộ => Kích vào menu Đánh giá của Khách hàng.

=> Cửa sổ hiện ra báo cáo về tình hình chăm sóc khách hàng của bạn hoặc của nhân viên bạn. Bạn có thể sử dụng chức năng Đặt lọc để truy vấn dữ liệu cần thiết.

2.4.2. Báo cáo Tần suất chăm sóc khách hàng

     Trong quá trình làm việc, nhân viên sử dụng menu Trung tâm CSKH => Trung tâm điều khiển => Kích vào biểu tượng nhắn tin, gọi điện, chat zalo, gửi mail ứng với nhân viên trong danh sách Khách hàng hiển thị ra, thì kết quả chăm sóc đó sẽ được thống kê và báo cáo bởi okChat365.com. Để xem chi tiết báo cáo này bạn làm như sau:

+ Bước 1: Đăng nhập vào giao diện quản trị của okChat365.com;

+ Bước 2: Kích chuột vào menu Thống kê nội bộ => Kích vào menu Tần suất chăm sóc Khách hàng.