Thông tin liên hệ
okChat365Agent@gmail.com
- Hộp Chat trực tuyến dành cho mọi doanh nghiệp có website -
Back To Top

04. Hướng dẫn tích hợp Hộp Chat Trực Tuyến okChat365.com vào Website

     Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn :

+ Cách lấy đoạn mã tích hợp Hộp Chat trực tuyến từ okChat365.com;

+ Cách gắn đoạn mã tích hợp Hộp Chat trực tuyến vào website của bạn.

1. Cách lấy đoạn mã tích hợp Hộp Chat trực tuyến từ okChat365.com

     + Để lấy đoạn mã tích hợp Hộp Chat Trực Tuyến để gắn vào website, bạn kích chuột vào menu Hộp Chat Trực Tuyến (1) theo số thứ tự ở Hình 1 bên dưới => Kích chọn menu Mã tích hợp Hộp Chat vào Website (2) => Khi đó một cửa sổ hiện ra như hình dưới:

Lấy mã hộp chat trực tuyến để gắn vào website

Hình 1: Cách lấy mã tích hợp Hộp Chat Trực Tuyến để gắn vào website

2. Tích hợp Hộp Chat Trực Tuyến vào website

2.1. Trường hợp khu vực  quản trị website hỗ trợ ô tích hợp mã như Google analytics

       Nếu Khu vực quản trị trên website của bạn hỗ trợ ô chứa mã phân tích hành vi khách hàng Google analytics hoặc tương tự thì tuyệt vời, bạn không cần phải chọc thằng vào code website. Trong trường hợp này, bạn chỉ việc Copy toàn bộ đoạn văn bản tích hợp ở ô mầu đỏ đánh số thứ tự 3 trong Hình 1 ở trên vào ô đó => Sau đó lưu lại là xong.

        Giờ bạn làm tươi lại trang website của bạn là bạn sẽ thấy Hộp Chat Trực Tuyến hiển thị tương tự như Hộp Chat ở mé phải dưới đáy màn hình của cửa sổ này.

Tích hợp hộp chat vào website thông qua giao diện quản trị

Hình 2: Tích hợp Hộp Chat Trực tuyến vào website thông qua giao diện quản trị của website đó

Kết quả tích hợp hộp Chat trực tuyến qua giao diện quản trị website

Hình 3: Kết quả sau khi tích hợp qua giao diện quản trị website

2.2. Tích hợp Hộp Chat Trực Tuyến vào website qua việc truy cập vào code website

      Trường hợp này, Bạn phải có quyền truy cập vào hosting nơi chứa toàn bộ code của website, bạn tìm tới tệp tin chứa phần header của website, thông thường nó sẽ có tên là head.php. Bạn mở file này ra, và copy toàn bộ đoạn mã tích hợp trong khu vực ô chữ nhật mầu đó có số thứ tự là 3 ở Hình 1 vào và lưu lại là được.

      Nếu không biết làm thì nhờ IT giúp hoặc liên hệ trực tiếp BQT của okChat365.com chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

Tích hợp hộp Chat trực tuyến qua code website

Hình 4: Tìm kiếm tệp tin chứa cặp thẻ

 của website trên hosting

Gắn mã tích hợp hộp chat trực tuyến trực tiếp vào code

Hình 5: Gắn mã tích hợp hộp chat trực tuyến trực tiếp vào code trước thẻ  như số thứ tự 3 của hình này

=> Đến đây Khi khách hàng vào website của Bạn, họ có thể chat được với Bạn rồi, và khi đó bạn sẽ bắt được "Số điện thoại, Email, Địa chỉ IP" của Khách hàng, thậm chí bạn còn biết Khách hàng đang bắt đầu Chat với bạn từ trang nào trên website của bạn, qua đó bạn sẽ có chiến lược tư vấn và marketing hợp lý.

Hãy theo dõi các bài viết sau để biết cách quản lý các cuộc Chat với Khách hàng và giao cuộc Chat cho Nhân viên phù hợp chăm sóc và xử lý.